TRAŽIMO TALENTE
TRAŽIMO TALENTE SUDJELUJTE U NATJEČAJU

U području Erasmus+, KA210-VET-Small-scale partnerships in vocational education and training, sada je otvoren poziv za program pod nazivom STREETS “Synergic TRaining to Enhance Entrepreneurial and Technological Skills”. Program nudi besplatnu edukaciju i mentoriranje u trajanju 30 sati. Ciljana skupina za edukaciju su mladi NEET-ovci (osobe koje nisu u formalnom obrazovanju ili u programu drugih edukacija niti su zaposleni) koji su zainteresirani za poduzetništvo i digitalne tehnologije. Cilj tečaja je razviti tzv. “meke vještine” potrebne za samozapošljavanje i digitalne inovacije kombinirajući teoriju i praksu, radne skupine i radionice, a posebno u pitanjima kućnog života i pametnih gradova. Na kraju tečaja održat će se završno natjecanje na kojem će polaznici moći prezentirati ideje koje su razvijali tijekom tečaja i radionica. Polaznici će raditi u timovima kako bi razvijali svoje socijalne vještine te kako bi proširili svoja poznanstva. 

Ovaj program ima za cilj povećati mogućnosti osobnog rasta i zapošljivosti mladih kroz smanjenje neusklađenosti vještina i razvoj vještina usmjerenih na samozapošljavanje.

TERITORIJALNO PODRUČJE AKTIVNOSTI

Projekt će uključiti mlade NEET-ovce s cijelog područja države.

POLAZNICI

Ciljana skupina za tečaj jesu mladi NEET-ovci (od 18 do 29 godina starosti).

Sudionici moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

  • Dob od 18 do 29 godina
  • Nisu uključeni u druge aktivnosti
  • Nisu uključeni u drudge programe formalnog ili neformalnog obrazovanja ili usavršavanja

KAKO SE PRIJAVITI?

Prijave za STREETS program su moguće ispunjavanjem obrasca za prijavu dostupnog na web stranici www.streetserasmus.eu do 12. siječnja 2023. godine.

POSTUPAK ODABIRA POLAZNIKA

Postupak odabira polaznika započet će nakon zatvaranja prijava. Odabir polaznika izvršit će se na temelju podataka danih u obrascu za prijavu, uzimajući u obzir sljedeće kriterije:

  • dob
  • osobnu motivaciju
  • stupanj obrazovanja
  • ciljeve

TEČAJ

Tečaj je strukturiran u radionice u ukupnom trajanju od 30 sati. Radionice su podijeljene na predavanja uživo, rad u laboratoriju za izradu prototipa i 3D print, online radionice u realnom vremenu i završno natjecanje. Tečaj će uključivati i laboratorijske sesije, simulacije i grupni rad.

Tečaj će započeti 16.1.2023. godine te će završiti u siječnju 2023. godine završnim natjecanjem.

 

Tečaj će pratiti sljedeći raspored:

 

16.1.2023. 09:00-15:00 Poduzetništvo Predavanje i praktične vježbe

17.1.2023. 09:00-12:00 Pitching Praktične vježbe

17.1.2023. 12:00-15:00 Dizajnersko razmišljanje irazvoj proizvoda,Digitalna transformacija i industrija 4.0 Predavanje

18.1.2023. 09:00-15:00 Proizvodnja i izrada prototipova Predavanje i laboratorijske vježbe

19.1.2023. 09:00-15:00 Proizvodnja i izrada prototipova Predavanje i laboratorijske vježbe

U veljači 2023. godine (naknadno će se odrediti točan datum), održat će se događanje namijenjeno umrežavanju polaznika, a na kojem će polaznici moći i svoje iskustvo prezentirati lokalnim dionicima uključenima u projekt.